การฝากสัมภาระ

คุณสามารถฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ที่จุดดรอปสัมภาระแบบบริการตนเองหรือที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ตรวจสอบชั่วโมงทำการ

ชั่วโมงทำการ

คุณสามารถฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ที่จุดดรอปสัมภาระแบบบริการตนเองหรือที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หากมีจุดดรอปสัมภาระแบบบริการตนเองที่สนามบินของคุณ คุณจะพบจุดนี้ใกล้กับเคาน์เตอร์เช็คอิน

เวลาทำการที่สนามบินส่วนใหญ่คือ:

  • เที่ยวบินยุโรป: ดรอปสัมภาระได้จนถึง 40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
  • เที่ยวบินข้ามทวีป: ดรอปสัมภาระได้จนถึง 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

ที่สนามบินบางแห่ง จุดดรอปสัมภาระด้วยตนเองและเคาน์เตอร์เช็คอินอาจเปิดหรือปิดเร็วขึ้น ตรวจสอบบนเว็บไซต์ของสนามบินสำหรับเวลาเปิดทำการโดยละเอียด

อาจมีการต่อคิวที่จุดดรอปสัมภาระแบบบริการตนเองและเคาน์เตอร์เช็คอิน ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณมาถึงสนามบินให้ตรงเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไปถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินยุโรป หรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินข้ามทวีป