ข้อมูลทางกฎหมาย

ที่นี่ เราแสดงข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมดที่คุณต้องการเมื่อจองตั๋วหรือตัวเลือกพิเศษ สร้างบัญชี และใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราขอแนะนำให้คุณอ่านอย่างละเอียด

การจอง

เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่ง

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ

ความรับผิดของผู้ให้บริการทางอากาศ

ความรับผิดของเราในกรณีที่ผู้โดยสารเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ การล่าช้าของเที่ยวบิน และความเสียหายหรือการสูญหายของสัมภาระ

ข้อจํากัดความรับผิด

ข้อจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระระหว่างประเทศ

เงื่อนไขเวาเชอร์การเดินทาง

หากคุณได้รับเงินคืนในรูปแบบของใบสำคัญการเดินทาง นี่เป็นเงื่อนไข

รายการความปลอดภัยทางอากาศ

รายชื่อสายการบินที่ถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการภายในสหภาพยุโรปตามกฎระเบียบ (EC) เลขที่ 2111/2005 ไม่สามารถจองเที่ยวบินของสายการบินเหล่านี้ผ่าน KLM

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเดินทาง

โปรดอ่านข้อมูลการเดินทางนี้โดยละเอียด

สินค้าและบริการ

ความเป็นส่วนตัวของคุณ