เงื่อนไขของ CO2ZERO

อ่านเงื่อนไขที่บังคับใช้เมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เที่ยวบินที่คุณเดินทางเป็นตัวกลางก่อให้เกิด CO₂ ผ่านบริการชดเชยของ CO2ZERO

ทั่วไป

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับบริการการชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของ KLM Royal Dutch Airlines ซึ่งในที่นี้คือ CO2ZERO
  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CO2ZERO คือส่วนเสริมจากเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ
  1. สามารถใช้ CO2ZERO ได้ก็ต่อเมื่อมีเอกสารหรือตั๋วเดินทางของ KLM ที่ประกอบด้วยเที่ยวบิน KLM อย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบิน
  1. เที่ยวบินของ KLM ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น จุดขายหรือจุดเริ่มการเดินทางสามารถใช้ CO2ZERO ได้      
 2. CO2ZERO คือบริการการชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบอาสาสมัครซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารสามารถชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่สัมพันธ์กับเที่ยวบินของผู้โดยสาร ทำให้เที่ยวบินนั้นปราศจากก๊าซคาร์บอน
  1. CO2ZERO เป็นการตัดสินใจส่วนตัวอย่างแท้จริง ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยกันสามารถเลือกการชดเชยได้ตามรายบุคคล      

เที่ยวบินที่มีสิทธิ์

 1. เที่ยวบินที่ดำเนินการ เช่น เที่ยวบินที่บินโดย KLM Royal Dutch Airlines, Air France, Delta Air Lines, Kenya Airways
 2. เที่ยวบินร่วมทั้งหมดที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ KLM และบินโดย JJ, GF, TE, EI, UX, XM, AZ, MN, CZ, MH, KQ, QX, AS, CO, AM, DL, EV, OH, F8, PS, SU, OK, IG, MA, CY      

การปล่อยมลพิษทางอากาศ

 1. ค่าการปล่อยมลพิษทางอากาศของ KLM, Air France และ Delta Air Lines อิงจากค่าการปล่อยมลพิษทางอากาศจริงตามการเผาไหม้เชื้อเพลิงจริง
 2. ค่าการปล่อยมลพิษทางอากาศของพาร์ทเนอร์ที่ทำการบินนั้นอิงจากค่าทั่วไปที่ได้รับมาจากผู้ผลิตเครื่องบิน (เช่น โบอิง แอร์บัส)      

การคำนวณ

 1. ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้รับการคำนวณสำหรับทุกเที่ยวบินในการจองของคุณ การคำนวณในแต่ละเที่ยวบินนั้นอิงจากประเภทของเครื่องบินที่ใช้ ระยะทางที่บิน และอัตราส่วนการบรรทุกเดิมของเที่ยวบินนั้นๆ วิธีการและรูปแบบการคำนวณได้รับการตรวจสอบโดย KPMG อย่างเป็นประจำ      

เงินชดเชย

 1. CO2ZERO ใช้งานการลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศที่ได้รับการรับรองโดย Gold Standard เพื่อช่วยสมทบทุนการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดในประเทศที่กำลังพัฒนา
 2. Gold Standard คือองค์กรในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน 53 แห่งทั่วโลก และจัดตั้งมาตรฐานสูงสุดในการรับรองการลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ สัญญาณความสำเร็จสูงสุดที่ดีเยี่ยมในการชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ เป็นรางวัลแก่โครงการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน สามารถพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Gold Standard ได้ที่ www.goldstandard.org   

ราคาผู้บริโภคสำหรับการชดเชย

 1. ราคาของผู้โดยสารในการชดเชยผ่านทาง CO2ZERO นั้นเท่ากับราคาซื้อสิทธิการปล่อยมลพิษทางอากาศของ Gold Standard เงินชดเชยที่รวบรวมได้ทั้งหมดจะนำไปใช้ในการชดเชยผ่านกระบวนการลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศที่ได้รับการรับรอง ค่าใช้จ่ายต้นทุนและการลงทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนการชดเชยจะได้รับการรองรับโดย KLM Royal Dutch Airlines
  1. ราคาของการชดเชยจะได้รับการปรับปรุงปีละสองครั้งอ้าโดยอิงตามราคาซื้อของปริมาณการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่ได้รับการรับรองใหม่      

การคืนเงิน

 1. หากคุณไม่สามารถใช้เที่ยวบินของคุณ ด้วยเหตุผลซึ่งคุณไม่สามารถควบคุมได้ คุณอาจมีสิทธิ์ขอเงินจำนวนที่คุณชำระคืน
 2. ในกรณีต่อไปนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอค่าชดเชย CO2ZERO ของคุณคืนได้เต็มจำนวน:
  1. KLM ยกเลิกเที่ยวบินของคุณ
  1. คุณพลาดเที่ยวบิน KLM สำหรับการต่อเครื่องข้ามทวีปในเที่ยวบินที่ต่อจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย KLM , Delta, Air France หรือ Kenya Airways
  1. หากสถานการณ์ของคุณตรงกับเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มคืนเงินให้สมบูรณ์ต่อไป      
 3. คุณสามารถขอคืนเงินได้ผ่านทาง KLM.com เท่านั้น      

การตรวจสอบ

 1. การตรวจสอบของนักบัญชีแห่ง KPMG ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายสำนักการบัญชีชั้นนำของโลกที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี ภาษี และบริการที่ปรึกษา รับรองว่าทั้งมาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศและกลวิธีการคำนวณนั้นเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขมาตรฐานสากลสำหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอน