เงื่อนไขสัมภาระเพิ่มเติม

คุณกำลังซื้อสัมภาระเช็คอินเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด

1. การนำสัมภาระเพิ่มเติมมาด้วย

1.1 KLM เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารนำสัมภาระเพิ่มเติมมาได้มากกว่าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยมีค่าธรรมเนียมพิเศษตามเงื่อนไขของตั๋ว ขณะจองเที่ยวบินหรือเช็คอินออนไลน์และผ่านทาง My Trip

1.2 ขอแจ้งให้ทราบว่าการเดินทางออกจากสนามบินบางแห่ง อาจไม่สามารถจัดการสัมภาระเพิ่มเติมพิเศษทาง KLM.com ได้ ในกรณีดังกล่าว กรุณาไปยังเคาน์เตอร์ที่สนามบินเพื่อจัดการสัมภาระเพิ่มเติมพิเศษ

1.3 จะไม่ระบุสัมภาระเพิ่มเติมพิเศษที่ซื้อล่วงหน้าบนตั๋วของคุณ คุณจะได้รับการยืนยันแยกต่างหาก หรือสามารถตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตทาง My Trip.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระที่เช็คอิน

2. เงื่อนไขของสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้า

2.1 คุณสามารถใช้สัมภาระเพิ่มเติมพิเศษที่ซื้อล่วงหน้าร่วมกับตั๋วใบที่คุณใช้ซื้อสัมภาระเพิ่มเติมพิเศษได้เท่านั้น สัมภาระเพิ่มเติมพิเศษที่ซื้อล่วงหน้าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ 2.2 ใช้สัมภาระเพิ่มเติมพิเศษที่ซื้อล่วงหน้าได้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว (การเดินทางขาไปหรือขากลับ) ไปยังสถานที่หยุดพักหรือปลายทางแห่งสุดท้าย และเฉพาะเที่ยวบิน KLM 2.3 เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งของ KLM เป็นส่วนประกอบสำคัญของเงื่อนไขเหล่านี้ 2.4 คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนขณะจองและซื้อสัมภาระเพิ่มเติมพิเศษล่วงหน้าแล้ว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเพิ่มเติม

3. การคืนเงิน

3.1 คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายเฉพาะของสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้:

(I) KLM ไม่สามารถดำเนินการกับเที่ยวบินของคุณ หรือ (II) สัมภาระที่คุณได้ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าไว้สูญหาย และหาไม่เจอภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

3.2 คุณไม่ได้รับสิทธิในการคืนเงินหากคุณตัดสินใจที่จะยกเลิกเที่ยวบินของคุณหรือนำสัมภาระมาน้อยกว่าที่คุณได้รับสิทธิ์จากการซื้อสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า หากคุณเลือกที่จะนำสัมภาระมามากกว่าน้ำหนักรวมที่อนุญาต ซึ่งรวมถึงสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้า คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินสำหรับจำนวนที่เกินมา

3.3 หากคุณสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินตามเงื่อนไขค่าธรรมเนียมของตั๋ว สัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้าของคุณจะยังใช้งานคู่กับตั๋วใหม่ได้

3.4 คำขอเงินคืนสามารถส่งผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวเงินชดเชยและการคืนเงิน