เงื่อนไขที่มีความยืดหยุ่น

อย่าลืมตรวจสอบสิ่งที่คุณยอมรับด้วยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจองของคุณ

ความยืดหยุ่นสำหรับการเลือก

1.1 สำหรับตั๋วแบบ Light และ Standard ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้น KLM มีตัวเลือกความยืดหยุ่นให้คุณได้เลือกซื้อ โดยจะเสนอบริการเสริมนี้ระหว่างขั้นตอนการจองออนไลน์บน KLM.com เท่านั้น

1.2 ตัวเลือกความยืดหยุ่นพร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในยุโรป และสำหรับตั๋วที่ซื้อผ่านทาง KLM.com 10 วันหรือมากกว่า ก่อนออกเดินทาง

1.3 ตัวเลือกความยืดหยุ่นให้อิสระในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง เวลาเดินทาง และ/หรือปลายทาง (ภายในยุโรป) ได้ถึง 3 ครั้ง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงต้นทางของคุณได้

1.4 หากคุณจองตั๋วแบบ open jaw (บินไปยังเมืองแห่งหนึ่งและกลับจากเมืองอีกแห่ง) หรือหากคุณได้เปลี่ยนแปลงตั๋วขากลับเป็นตั๋วแบบ open jaw แล้ว คุณสามารถใช้ตัวเลือกความยืดหยุ่นได้ เฉพาะในกรณีที่ระยะทางระหว่างเมือง 2 เมือง ที่ไม่รวมอยู่ในตั๋ว มีระยะทางสั้นกว่าระยะทางของทั้งเที่ยวบินขาออกและเที่ยวบินไปกลับ

1.5 จะใช้เงื่อนไขของตัวเลือกความยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องออกเดินทาง จะใช้เงื่อนไขตั๋วเดิมภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

1.6 คุณไม่ต้องชำระค่าส่วนต่างของค่าโดยสาร เมื่อเปลี่ยนเป็นประเภทค่าโดยสารที่เป็นประเภทเดียวกัน เมื่อเปลี่ยนเป็นประเภทค่าโดยสารที่สูงกว่า คุณจะต้องชำระส่วนต่างของค่าโดยสาร เมื่อเปลี่ยนเป็นประเภทค่าโดยสารที่ต่ำกว่า จะไม่สามารถคืนเงินส่วนต่างของค่าโดยสารได้ การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง เวลาเดินทาง และ/หรือปลายทางอาจนำไปสู่ภาษีและค่าบริการที่เปลี่ยนแปลง

1.7 เมื่อตั๋วที่ได้ซื้อตัวเลือกความยืดหยุ่นไว้มีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขของค่าโดยสารสำหรับตั๋วเดิมจะกลับมามีผลอีกครั้ง

การคืนเงิน

2.1 สามารถคืนเงินตัวเลือกความยืดหยุ่นได้หากขอเงินคืนภายใน 24 หลังจากการซื้อตัวเลือกความยืดหยุ่น และหาก KLM ยกเลิกเที่ยวบินของคุณ หากเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือมีการจองใหม่ เงื่อนไขในการขนส่งของ KLM จะมีผล อ่านเงื่อนไขในการขนส่งของ KLM