เงื่อนไขการใช้งาน WiFi บนเที่ยวบิน

เมื่อซื้อเวาเชอร์ WiFi เพื่อใช้ระหว่างเที่ยวบิน แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการ WiFiเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: 'ข้อกำหนด ') ใช้กับการซื้อและการให้บริการ WiFi ตามที่อธิบายเพิ่มเติมในข้อ 1.1 ของข้อกำหนดเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: 'บริการ WiFi') ตราบเท่าที่เสนอบนเที่ยวบินโดย Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจดทะเบียนที่หอการค้าภายใต้หมายเลข 33014286 และหมายเลข VAT NL004983269B01 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า:'KLM') ให้กับผู้โดยสารของเครื่องบิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: 'ผู้ใช้')').

โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า (i) เขาหรือเธอมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีความสามารถตามกฎหมายและความสามารถในการทำข้อตกลงกับ KLM ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ (ต่อไปนี้จะเรียก่ว่า: ' ข้อตกลง ') และ (ii) จะใช้บริการ WiFi ตามข้อกำหนดเหล่านี้

ก่อนใช้งาน และ/หรือซื้อบัตรกำนัล WiFi สำหรับบริการ WiFi โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะยอมรับและใช้บริการ WiFi ตราบเท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ KLM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือดัดแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งเวอร์ชันสุดท้ายจะอยู่ในเว็บไซต์ KLM.

1. บริการ WiFi

1.1. บริการ WiFi ของ KLM ประกอบด้วยบริการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการตามที่อธิบายไว้ในพอร์ทัล KLM และข้อกำหนดเหล่านี้: connect.klm.com/#/wifi (ใช้ได้เฉพาะบนเครื่องเท่านั้น)

1.2. คุณยอมรับและรับทราบว่าบริการ WiFi เป็นบริการมาตรฐานและมีให้บริการตามสภาพจริง ซึ่งหมายความว่าบริการ WiFi จะให้บริการแก่ผู้ใช้ทุกคนในลักษณะเดียวกัน โดยมีฟังก์ชันและข้อจำกัดเดียวกันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้

1.3. ในการใช้บริการ WiFi ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าควรมีอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ WiFi ได้ของตนเอง (เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีการ์ดไวร์เลส สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่เปิดใช้ WiFi) ที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อ WiFi (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 'อุปกรณ์')

2. การซื้อบริการ WiFi

2.1. บริการ WiFi “Messaging” ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถรับบริการได้โดยการคลิกที่บริการในพอร์ทัล KLM เมื่อใช้บริการ WiFi “Messaging” แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดนี้ ข้อตกลงสำหรับการให้บริการส่งข้อความมีผลบังคับใช้เมื่อ KLM ยืนยันคำสั่งของผู้ใช้สำหรับบริการ WiFi ในพอร์ทัล KLM

2.2. บริการ WiFi “Surf” และ“ Streaming” เป็นบริการ WiFi แบบชำระเงิน ในการรับบริการ WiFi เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งบริการ ผู้ใช้จะต้องซื้อเวาเชอร์ WiFi (ต่อไปนี้จะเรียกว่า:“เวาเชอร์ WiFi”) โดยทำตามคำแนะนำเฉพาะใน connect.klm.com/#/wifi (ใช้ได้เฉพาะบนเครื่องเท่านั้น) หรือเว็บไซต์ ชำระเงินตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นและยอมรับข้อกำหนดนี้ ข้อตกลงสำหรับการให้บริการ WiFI นี้มีผลบังคับใช้เมื่อ KLM ยืนยันคำสั่งของผู้ใช้สำหรับบริการ WiFi ผ่านอีเมล สามารถซื้อเวาเชอร์ WiFi สำหรับการให้บริการ WiFi ได้เฉพาะเที่ยวบินที่ให้บริการ WiFi เท่านั้น

2.3. 2.3. ตราบใดที่ KLM ไม่ได้ยืนยันคำสั่งของผู้ใช้ จะไม่มีการสรุปข้อตกลงใด ๆ และจนกว่าจะถึงเวลานั้น KLM ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการ WiFi ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อใดก็ได้

2.4. คุณสามารถดูเวาเชอร์ WiFi สำหรับบริการ WiFi ได้ในบัญชีของคุณ ภายใต้หัวข้อ “My WiFi” ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางพอร์ทัล KLM เวาเชอร์ WiFi จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ หากผู้ใช้ซื้อเวาเชอร์ WiFi บนเครื่องระหว่างเที่ยวบิน หากผู้ใช้ซื้อเวาเชอร์ WiFi ก่อนเครื่องขึ้น ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานเวาเชอร์ WiFi ผ่านทางพอร์ทัล KLM ได้ในหน้าแรก หรือส่วน “My WiFi” โดยการคลิกปุ่มเปิดใช้งานที่ระบุไว้พร้อมเวาเชอร์ WiFi

2.5. ผู้ใช้สามารถซื้อและใช้เวาเชอร์ WiFi ได้ครั้งละหนึ่งใบ สำหรับการให้บริการ WiFi "Streaming" และ "Surf" บนอุปกรณ์เดียวเท่านั้น หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการ WiFi ในอุปกรณ์อื่นต่อไป ผู้ใช้สามารถหยุดอินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง และเปิดใช้งานบริการ WiFi ในอุปกรณ์อื่นได้

3. การให้บริการ WiFi

3.1. ทันทีที่ได้ข้อสรุปตามข้อตกลง ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานบริการ WiFi ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดที่ KLM แจ้งไว้ในพอร์ทัล KLM: connect.klm.com/#/wifi (ใช้ได้เฉพาะบนเครื่องเท่านั้น)

3.2. KLM จะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้บริการ WiFi ตลอดระยะเวลาของเที่ยวบินที่ซื้อเวาเชอร์ WiFi นั้นตามที่อธิบายไว้ในข้อ 3 นี้

3.3. การจัดเตรียมบริการ WiFi ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง:

  • สำหรับการบินขึ้น: ขึ้นอยู่กับว่ามีการเชื่อมต่อตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น เมื่อผู้ใช้นั่งอยู่บนเครื่องบินหรือไม่ สิ่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตในทุกประเทศและในกรณีนี้ การเชื่อมต่อจะเปิดใช้งานเมื่อเครื่องบินอยู่ในระดับที่ 10,000 ฟุตขึ้นไป
  • สำหรับการลงจอด: เมื่อไม่อนุญาตให้ใช้การเชื่อมต่อระหว่างการลงจอดและจะปิดการเชื่อมต่อบนพื้นดินเมื่อเครื่องบินบินต่ำกว่า 10,000 ฟุต
  • ไม่มีการรับประกันแบนด์วิดท์ระหว่างเที่ยวบิน เป็นไปได้ว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หรือไม่สามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากสถานะของการเชื่อมต่อดาวเทียม หรือในบางภูมิภาคหรือบางประเทศที่มีข้อจำกัด นอกจากนี้ บริการอาจมีการหยุดชะงักชั่วคราวเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติในการให้บริการ KLM อาจจำกัดการใช้งานชั่วคราวหรือระงับบริการ WiFi หาก KLM พบว่าสิ่งนี้จำเป็นสำหรับ: ก. (การป้องกัน) ความปลอดภัย และ/หรือความสมบูรณ์ของบริการ WiFi ข. การกู้คืนข้อบกพร่องหรือการละเมิด ค. การฟื้นตัวของสัญญาณรบกวน และ/หรือ ง. การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของ KLM หรือซัพพลายเออร์

ในส่วนของความเร็วอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่า เนื่องจากลักษณะของบริการ (อินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน) มีความล่าช้าในการเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้บริการ WiFi ช้ากว่าความเร็วที่ผู้ใช้โดยเฉลี่ยสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล เมื่อมีการให้บริการที่คล้ายคลึงกันบนพื้นดิน อย่างไรก็ตาม บริการ WiFi ควรช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยสอดคล้องกับฟังก์ชันที่ KLM จัดหาให้ในพอร์ทัล KLM: connect.klm.com/#/wifi (ใช้ได้เฉพาะบนเครื่องเท่านั้น)

3.4. 3.4. ผู้ใช้รับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่า KLM ไม่มีการควบคุมเครือข่ายของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ในระหว่างการใช้บริการ WiFi ดังนั้น ความล่าช้าและการหยุดชะงักของการส่งสัญญาณเครือข่ายอื่นๆ จึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของ KLM

3.5. เนื้อหาที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: "เนื้อหาของบุคคลที่สาม") ไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องโดยอิสระทั้งหมดหรือบางส่วนโดย KLM หรือแม้ว่า KLM จะให้ลิงก์ไปยังเนื้อหาดังกล่าวก็ตาม KLM ให้ลิงก์ไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สามเพื่อความสะดวกเท่านั้น KLM ไม่จัดหา ขาย อนุญาต หรือให้เช่าเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ นอกเหนือจากที่ KLM ระบุไว้โดยเฉพาะ

4. การใช้งานบริการ WiFi

4.1. ผู้ใช้จะต้องใช้บริการ WiFi ตามข้อกำหนดเหล่านี้ และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ WiFi เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

4.2. ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและรักษาความลับของเวาเชอร์ WiFi และชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หากมี อย่างเหมาะสม และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการใช้งานของตนเองเท่านั้น

4.3. ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้: ก. ใช้บริการ WiFi เพื่อโทร รวมถึงการใช้บริการ Voice over IP ข. ให้การเข้าถึงบริการ WiFi แก่บุคคลอื่น ค. แจกจ่าย ออกใบอนุญาตช่วง ให้เช่า ขาย เชิงพาณิชย์ ให้เช่า ยืม หรือโอนสิทธิ์ของผู้ใช้ไปยังบุคคลที่สาม ง. ใช้บริการ WiFi ในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดใช้งาน ครอบงำ หรือทำให้เสียการเชื่อมต่อ WiFi หรือป้องกันการใช้งานตามปกติของผู้ใช้รายอื่น จ. แทรกแซงหรือขัดขวางการเชื่อมต่อ และการใช้ WiFi อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นตอนและข้อบังคับของ KLM ฉ. ใช้หรือพยายามใช้บริการ WiFi เพื่อการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิดกฎหมาย และ/หรือขัดต่อความสุจริต จารีตประเพณี ศีลธรรม และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่นสิ่งต่อไปนี้:

  • การใช้งานใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท คุกคาม ข่มขู่ หรืออาจจัดได้ว่าเป็นการคุกคาม
  • โพสต์และส่งเนื้อหาใด ๆ ที่: มีเนื้อหาหยาบคาย ดูหมิ่น หรือมีภาษาหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม มีเนื้อหาลามกอนาจาร (คือข้อความ รูปภาพ ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ หรือลักษณะทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือกระตุ้น) มีภาพที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ชาติกำเนิด อายุ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ สภาพทางการแพทย์ หรือรสนิยมทางเพศ มีส่วนหัวของข้อความที่ปลอมแปลงหรือบิดเบือนความจริง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อปกปิดผู้สร้างข้อความ ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
  • การใช้หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์หรือองค์ประกอบอื่น ๆ รวมถึงไวรัส บั๊ก โปรแกรมโทรจัน ซึ่งอาจครอบงำระบบของ KLM หรือของบุคคลที่สาม "การทิ้งระเบิดทางไปรษณีย์” การปฏิเสธการโจมตีบริการ การสร้างหรือจัดการบอตเน็ต หรือการติดไวรัสอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รหัสหรือไฟล์ปฏิบัติการที่อาจใช้เพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ หรือเป็นอันตรายต่อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ไม่ว่าจะเป็นของ KLM หรือของบุคคลที่สาม หรือเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บในระบบดังกล่าว ตลอดจนโปรแกรมหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยวัตถุประสงค์หรือผลกระทบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องห้าม หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์และสิทธิของบุคคลที่สาม
  • การเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายที่เป็นของ KLM หรือของบุคคลที่สามโดยผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญา ตหรือพยายามละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ KLM หรือของบุคคลที่สาม และขั้นตอนอื่นใดที่อาจใช้เป็นผู้สร้างการโจมตี เข้ากับระบบ (เครื่องสแกนพอร์ต ฯลฯ )
  • การใช้ที่อยู่ IP ในทางที่ผิดในการเข้าถึงบริการ WiFi
  • การถ่ายโอนหรือการใช้องค์ประกอบซอฟต์แวร์ซึ่งอาจส่งองค์ประกอบหรือรายละเอียดที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การปกป้องข้อมูลหรือสิทธิ์อื่นใด รวมถึงความลับทางการค้า หรือข้อมูลที่เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของ KLM หรือของบุคคลที่สาม
  • ลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณา ลูกโซ่ โซ่ระบบปิรามิด โอกาสในการลงทุน หรือการสื่อสารทางการค้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ร้องขอ (SPAM) ซึ่งอาจละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับบริการสังคมข้อมูลและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.4. ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่า: ก. KLM และ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ KLM อาจเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น ไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ ) หากจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการ WiFi ในทางที่ผิด แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือเครือข่าย เปิดใช้งาน ดำเนินการและอัปเดตบริการ WiFi และซอฟต์แวร์ และตรวจสอบกิจกรรมที่อาจละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้้ ข. KLM อาจถูกกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอให้เกิดผลในการทำงานร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลประเภทใด ๆ แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานหรือภาคอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบริการ WiFi รวมถึงพอร์ทัล KLM จะยังคงอยู่และยังคงอยู่ต่อไปกับ KLM และ/หรือซัพพลายเออร์ ตามแต่กรณี

6. ข้อมูลส่วนบุคคล

6.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของ KLM มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย KLM และ/หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ KLM เพื่อให้บริการ WiFi

7. ความน่าเชื่อถือ

7.1. KLM ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการทางเลือก เพื่อลดและ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องในบริการ WiFi และความสูญเสียใด ๆ

7.2. ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ KLM: ก. สำหรับความเสียหายที่เกิดจากความตั้งใจของพนักงานหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ ข. เท่าที่ผ่านมา KLM ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย (ผู้บริโภค) ที่เกี่ยวข้องเพื่อจำกัดความรับผิด

8. การสิ้นสุด

8.1. คู่สัญญาอาจยุติข้อตกลงตามสะดวก ก่อนที่จะเริ่มใช้บริการ WiFi ได้ทุกเมื่อ

8.2. คู่สัญญาอาจยุติข้อตกลงด้วยสาเหตุตามกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่า KLM อาจยุติข้อตกลงด้วยสาเหตุในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนด

8.3. ผู้ใช้สามารถยุติข้อตกลงได้โดยการติดต่อ KLM ในกรณีที่มีการยกเลิก หรือหากไม่ได้เปิดใช้งานเวาเชอร์ WiFi ระหว่างเที่ยวบิน KLM จะคืนเงินตามราคาซื้อของเวาเชอร์ WiFi โดยอัตโนมัติ

8.4. ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ภายใน 14 วัน ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: "ระยะเวลาการถอน") หลังจากเที่ยวบินที่ซื้อเวาเชอร์ WiFi ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการถอน ผู้ใช้จะ: ก. ให้ความยินยอมอย่างชัดเจนก่อนที่จะเริ่มใช้บริการ WiFi ในช่วงระยะเวลาการถอน และ ข. สละสิทธิ์ในการถอน

9. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

9.1. สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ กฎหมายของเนเธอร์แลนด์มีผลบังคับใช้ภายใต้การยกเว้นของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสัญญาเพื่อการขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ แต่ผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภคยังได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติที่บังคับของกฎหมายของประเทศซึ่งผู้บริโภคมีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง การใช้บทบัญญัติบังคับที่จำกัดการเลือกใช้กฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบังคับใช้กฎหมายที่บังคับของประเทศซึ่งผู้บริโภคมีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบ

9.2. สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์สำหรับข้อพิพาทของผู้บริโภค หรือเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับข้อพิพาทของผู้บริโภคได้ใน เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป.

10. การเป็นโมฆะ

10.1. หากปรากฎว่าไม่สามารถบังคับใช้ข้อใดข้อหนึ่งได้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้ออื่นใด

11. คำถาม

11.1. หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพอร์ทัลหรือเนื้อหาในพอร์ทัล คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า KLM.