เงื่อนไขการเลือกที่นั่ง

หากคุณซื้อที่นั่งปกติหรือที่นั่งที่สะดวกสบายเป็นพิเศษในชั้นประหยัด นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณยอมรับ

1. ที่นั่งปกติและที่นั่งแบบ Extra Comfortable Seat

1.1 ‘ที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ’ หมายถึง ที่นั่ง Economy Comfort, ที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขากว้างพิเศษ, ที่นั่งติดกันสำหรับ 2 คน หรือที่นั่งในส่วนหน้า ที่นั่งสะดวกสบายพิเศษของ KLM มีหลายแบบและไม่จำเป็นต้องมอบความสะดวกสบายเพิ่มเติมให้เสมอไป เนื่องจากที่นั่งประเภทนี้จะรวมถึงที่นั่งปกติซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับการจอง

1.2 ‘ที่นั่งปกติ’ หมายถึง ที่นั่งปกติในชั้นประหยัดก่อนการเช็คอินเริ่มต้น (สำหรับการจองแบบมีค่าธรรมเนียม)

1.3 KLM มีที่นั่งสะดวกสบายพิเศษในห้องโดยสารชั้นประหยัด Delta Air Lines มีที่นั่งแบบ Delta Comfort + ในห้องโดยสารชั้นประหยัด การสำรองที่นั่งดังกล่าวเหล่านี้ (หากมี) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1.4 สมาชิก Flying Blue Elite และสมาชิก SkyMiles Elite สามารถสำรองที่นั่งสะดวกสบายพิเศษและที่นั่งปกติได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีส่วนลด

1.5 เราจะพยายามจัดสรรที่นั่งตามคำขอของคุณสำหรับที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ ที่นั่งปกติ หรือที่นั่ง Delta Comfort + อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือการกำหนดที่นั่งใหม่สำหรับที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ ที่นั่งปกติ หรือที่นั่ง Delta Comfort + ได้ทุกเมื่อ แม้ภายหลังการขึ้นเครื่อง ตามเหตุผลด้านการปฏิบัติการ ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย การตัดสินใจสุดท้ายจะเป็นสิทธิ์ของพนักงานภาคพื้นดินและลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ทำการบิน กรุณาดูด้านล่าง (3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน

2. ข้อกำหนดและคุณสมบัติ

2.1 ในการใช้ที่นั่งแบบ Extra Comfortable Seat ที่นั่งปกติ หรือที่นั่ง Delta Comfort + หมายความว่าคุณแสดงให้เห็นและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะเข้าร่วมในข้อตกลงนี้ และยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และ

.2 คุณยังแสดงให้เห็นว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณแจ้งไว้เพื่อขอที่นั่งแบบใดแบบหนึ่งนั้นเป็นความจริง และคุณจะไม่ดำเนินการจองที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือหลอกลวง คุณยังแสดงอีกด้วยว่าคุณจะดำเนินการจองสำหรับตัวคุณเองเท่านั้น หรือสำหรับผู้อื่นที่คุณสามารถดำเนินการในนามของบุคคลดังกล่าวได้ โดยที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2.1 ด้วย

2.3 เมื่อคุณเลือกที่นั่งที่ติดกับประตูทางออกฉุกเฉินของเครื่องบิน คุณจะต้องเข้าใจในขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย และสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นคุณจึงต้องมีความแข็งแรง คล่องแคล่ว เคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ และห้ามรับประทานยาใดๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณสมบัติเหล่านี้ที่กำหนดไว้โดยกฏหมายและข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยที่บังคับใช้

3. การคืนเงิน

3.1 ในกรณีที่คุณไม่ได้ที่นั่งแบบ Extra Comfortable Seat คุณมีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินตามจำนวนที่ได้ชำระสำหรับที่นั่งสะดวกสบายพิเศษในช่วงดังกล่าวของการเดินทาง ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารของคุณและที่นั่งแบบ Extra Comfortable Seat ของคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการจองทั้งสองรายการ
 • เที่ยวบิน KLM ถูกยกเลิก
 • ประเภทของเครื่องบินหรือผังที่นั่งของเที่ยวบิน KLM มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีที่นั่งสะดวกสบายพิเศษให้บริการอีกต่อไป
 • คุณพลาดเที่ยวบิน KLM ข้ามทวีปเที่ยวก่อนหน้านี้ที่บินโดย KLM หรือพันธมิตร SkyTeam อื่นๆ
 • คุณไม่ได้ใช้ที่นั่งแบบ Extra Comfortable Seat ของคุณ เนื่องจากคุณเปลี่ยนเที่ยวบิน และเที่ยวบินใหม่ไม่มีที่นั่งแบบ Extra Comfortable Seat
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหรือการกำหนดนั่งให้ใหม่สำหรับที่นั่งแบบ Extra Comfortable Seat ของคุณ ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการขึ้นเครื่อง ตามเหตุผลด้านการปฏิบัติการ ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย การตัดสินใจโดยสิทธิ์ของพนักงานเช็คอินและลูกเรือที่ดำเนินการในวันที่บินถือเป็นที่สิ้นสุด

3.2 ในกรณีที่คุณไม่ได้ที่นั่งปกติ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินตามจำนวนที่ได้ชำระสำหรับที่นั่งปกติในช่วงดังกล่าวของการเดินทาง ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารของคุณและที่นั่งปกติของคุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการจองทั้งสองรายการ
 • เที่ยวบิน KLM ถูกยกเลิก
 • มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของเครื่องบินหรือผังที่นั่งในเที่ยวบิน KLM
 • คุณพลาดเที่ยวบิน KLM ข้ามทวีปเที่ยวก่อนหน้านี้ที่บินโดย KLM หรือพันธมิตร SkyTeam อื่นๆ
 • คุณถูกย้ายที่นั่งไปยังที่นั่งหมายเลขอื่นบนเครื่องบินประเภทเดียวกัน
 • คุณถูกย้ายที่นั่งไปยังที่นั่งหมายเลขอื่นบนเครื่องบินคนละประเภท (ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ที่นั่งติดหน้าต่างกลายเป็นที่นั่งตรงกลาง หรือหากคุณไม่ได้นั่งติดกับผู้ร่วมเดินทาง)
 • หากคุณสำรองที่นั่งในเที่ยวบินที่ดำเนินการ/จำหน่ายโดย KLM แต่ถูกเปลี่ยนไปเป็นเที่ยวบินที่ไม่ได้ดำเนินการ/จำหน่ายโดย KLM

3.3 คุณสามารถขอคืนเงินโดยการกรอก แบบฟอร์มขอคืนเงิน

3.4 ในบางกรณีKLM จะเสนอการคืนเงินเมื่อไม่มีการจัดที่นั่งแบบ Extra Comfortable Seat หรือที่นั่งปกติไว้ให้

3.5 จะไม่มีการคืนเงินหากคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น

3.6 ตัวเลือกสำหรับการบริการพิเศษที่ชำระเงินแล้วจะมีอายุหนึ่งปีและสามารถนำไปใช้กับตัวเลือกเดียวกันและบุคคลเดียวกันสำหรับที่นั่งที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น

ข้อมูลอื่นๆ

สำหรับบริการนี้ เราให้บริการที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ ที่นั่งปกติ หรือที่นั่ง Delta Comfort + ในชั้นประหยัด หากมีที่นั่งว่าง ไม่รวมบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากลักษณะของที่นั่งสะดวกสบายพิเศษ ไม่สามารถปรับเอนที่นั่งในแถวที่มีเพียง 2 ที่นั่งได้อย่างเต็มที่