เงื่อนไขของ Time to Think

ด้วย Time to Think คุณสามารถเลือกตัวเลือกเกี่ยวกับเที่ยวบินได้โดยล็อคอัตราค่าโดยสารนี้เป็นเวลา 3 วัน โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด

1. ได้เวลาคิด

1.1 ในระหว่างการจองออนไลน์ ท่านสามารถซื้อได้เวลาคิด(Time to Think - TTT) สำหรับเที่ยวบินที่เลือกเป็นระยะเวลาสูงสุด 3 วัน

1.2 ในช่วงระยะเวลา TTT จะสำรองค่าโดยสาร รวมถึงเงื่อนไขของค่าโดยสารในขณะจองเที่ยวบินที่เลือกไว้

1.3 จะได้รับระยะเวลาที่แน่นอนของช่วง TTT เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ และจะขึ้นอยู่กับเวลาขณะจอง ปลายทาง และเงื่อนไขค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่เลือก

1.4 ราคาของตัวเลือกนี้จะแตกต่างกันไป โดยเริ่มตั้งแต่ 5 ยูโร จนถึง 20 ยูโรต่อตั๋วหนึ่งใบ และเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาตั๋ว

1.5 หลังจากซื้อ TTT จะมีอีเมลส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ เพื่อยืนยันการจอง ติดตามลิงก์ในอีเมลและดำเนินการชำระเงินออนไลน์ หากช่วง TTT เกินกว่า 24 ชั่วโมง จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมลก่อนที่ตัวเลือก TTT จะหมดอายุ 

1.6 เมื่อช่วง TTT หมดอายุแล้ว ตัวเลือกนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

1.7 เงื่อนไขทั่วไปในการขนส่งของ KLM เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้

2. การคืนเงิน

2.1 TTT ไม่สามารถคืนเงินได้ ตัวเลือกดังกล่าวเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

3. การใช้รายละเอียดการติดต่อของท่าน

3.1 ชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ KLM