เงื่อนไขการอัปเกรด

นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขในการอัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ

1. การอัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ

1.1 หากเช็คอินออนไลน์ จะไม่สามารถอัปเกรดล่วงหน้า 30 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางได้ หรือที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบิน KLM ยังมีตัวเลือกการอัปเกรดแบบชำระเงินจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจสำหรับส่วนหนึ่งของการเดินทางของผู้โดยสารได้ด้วย บางครั้ง อาจได้รับส่วนลดราคาจากตัวเลือกนี้ คุณสามารถซื้อการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจสำหรับส่วนหนึ่งของการเดินทางระหว่างออนไลน์เช็คอิน, ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน, ที่ KLM Crown Lounge ใน Amsterdam Airport Schiphol หรือเกตขึ้นเครื่อง หากคุณซื้อการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจภายหลังจากการจองที่นั่ง Economy Comfort ที่นั่งในแบบที่ต้องการ หรือที่นั่งพร้อมพื้นที่บริเวณขาเพิ่มเติม เงินทั้งหมดที่คุณได้ชำระไปแล้วจะหักลบออกจากราคาอัปเกรด

1.2 หลังจากที่คุณซื้อการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจสำหรับส่วนหนึ่งของการเดินทางแล้ว คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับเที่ยวบินนั้นๆ ในแบบเดียวกันกับผู้โดยสารท่านอื่นที่เดินทางในชั้นธุรกิจ สำหรับสมาชิก Flying Blue จำนวนไมล์ที่ได้รับและ XP จะคงเดิมตามที่ระบุไว้บนตั๋วเดิมของคุณ หากคุณชำระเงินสดเพื่ออัปเกรด คุณจะได้รับไมล์เพิ่มเติมตามยอดเงินในหน่วยยูโรที่คุณใช้จ่ายเพื่อการอัปเกรด

1.3 อย่างไรก็ตาม KLM ยังคงมีสิทธิกำหนดที่นั่งชั้นธุรกิจให้กับผู้โดยสารท่านอื่นได้ตามความจำเป็น เพื่อเหตุผลด้านการปฎิบัติการ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย คุณจะได้ที่นั่งชั้นธุรกิจหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่เช็คอินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องของเที่ยวบินนั้นๆ

2. เงื่อนไขเบื้องต้น

2.1 หากคุณเลือกที่นั่งติดกับทางออกฉุกเฉิน กฎหมายและกฎระเบียบระบุให้คุณต้องสามารถให้การช่วยเหลือได้หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถ เคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์ และไม่ได้รับการรักษาใดๆ ที่จะส่งผลกระทบให้คุณไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

2.2 คุณต้องรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ในระหว่างการร้องขออัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจนั้นถูกต้อง และคุณจะไม่ดำเนินการจองที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือหลอกลวง นอกจากนี้ คุณจะต้องดำเนินการจองสำหรับตัวคุณเองเท่านั้น หรือสำหรับบุคคลอื่นที่คุณสามารถเป็นตัวแทนทำสัญญาให้ได้

3. การคืนเงิน

3.1 หากคุณไม่ได้รับที่นั่งชั้นธุรกิจแม้ว่าจะได้ทำการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจแล้ว คุณมีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจสำหรับส่วนหนึ่งของการเดินทางที่คุณได้ชำระไปแล้ว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(I) เรายกเลิกเที่ยวบินของคุณ

(II) เราเปลี่ยนชนิดของเครื่องบิน

(III) คุณพลาดเที่ยวบินต่อสายการบิน KLM, Air France, Delta Air Lines หรือ Kenya Airways

(IV) เราได้ใช้สิทธิ์ของเราในการกำหนดที่นั่งชั้นธุรกิจให้แก่ผู้อื่นตามการปฏิบัติการ ความปลอดภัย หรือการพิจารณาเรื่องการรักษาความปลอดภัย

3.2 ในการเรียกร้องขอเงินคืน คุณควรกรอก แบบฟอร์มการขอคืนเงินการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ

3.3 จะไม่มีการคืนเงินนอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น