สัมภาระ

หาคำตอบในทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมสัมภาระ เช่น อะไรคือสิ่งที่คุณสามารถนำติดตัวไปได้หรือไม่ได้บ้าง และคุณจะต้องทำอย่างไรหากมีปัญหาเกิดขึ้น

การอนุญาตกระเป๋าถือ

น้ำหนักและขนาดสูงสุดสำหรับกระเป๋าถือ

การอนุญาตสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

สัมภาระที่อนุญาตให้คุณนำขึ้นเครื่อง รวมถึงน้ำหนักและขนาด

สัมภาระพิเศษ

ตัวเลือกสำหรับการนำอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี สิ่งของเพิ่มเติมสำหรับเด็ก ชุดแต่งงาน หรือโกศ

สัมภาระเพิ่มเติมพิเศษหรือขนาดใหญ่

จะนำสัมภาระเพิ่มเติมไปด้วยได้อย่างไร หากการอนุญาตมาตรฐานไม่เพียงพอ หรือหากกระเป๋าของคุณมีขนาดใหญ่หรือหนักเกินไป

ข้อจำกัดสิ่งของสำหรับกระเป๋าถือ

สิ่งที่คุณสามารถและไม่สามารถนำติดตัวไปได้

สิ่งของที่ถูกจำกัดในการโหลดใต้ท้องเครื่อง

กฎสำหรับการบรรจุสิ่งของในสัมภาระใต้ท้องเครื่องของคุณ

สัมภาระสูญหาย

สัมภาระหายเมื่อเดินทางมาถึงใช่หรือไม่ ตรวจสอบวิธีการรายงานและการหาของคืน

สิ่งของสูญหาย

ควรทำอย่างไรหากสิ่งของส่วนตัวของคุณสูญหายไปจากสัมภาระของคุณ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ