สัมภาระเพิ่มเติมพิเศษหรือขนาดใหญ่

ต้องการที่จะเช็คสัมภาระใต้ท้องเครื่องมากกว่าที่วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ ค้นหาทางเลือกของคุณหากคุณยังต้องการที่จะนำสัมภาระเหล่านั้นไปด้วย หากกระเป๋าเดินทางของคุณมีน้ำหนักหรือขนาดใหญ่มาก เราจะอธิบายให้คุณทราบว่าคุณควรขนส่งกระเป๋าแบบคาร์โก้

จัดการสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติมพิเศษ

คุณตัดสินใจว่าจะนำกระเป๋าเข้าเช็คอินกี่กิโลกรัม หลังจากที่คุณจองตั๋วแล้ว คุณยังสามารถซื้อจำนวนกระเป๋าหรือบริการสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติมได้ (สูงสุด 23 กิโลกรัมต่อชิ้น) ผ่านทาง My Trip หากคุณซื้อบริการดังกล่าวอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง คุณจะต้องชำระเงิน:

  • ระหว่าง 20 ยูโร ถึง 70 ยูโร ในเที่ยวบินภายในยุโรป;
  • ระหว่าง 30 ยูโร ถึง 240 ยูโร ในเที่ยวบินข้ามทวีป

ต้องการที่จะซื้อบริการโหลดกระเป๋าใต้เครื่องพิเศษ ก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมงหรือไม่ คุณยังสามารถจัดการซื้อบริการดังกล่าวได้ผ่านทาง My Trip แต่คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนเกิน

คุณเป็นสมาชิก Flying Blue หรือไม่

สำหรับ Flying Blue Explorer คุณจะได้รับส่วนลดสูงสุด 10 ยูโร สำหรับกระเป๋าเพิ่มเติมหรือสัมภาระใต้ท้องเครื่องใบแรก หากคุณซื้อบริการนี้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หากคุณเป็นสมาชิก Flying Blue Silver, Gold หรือ Platinum คุณสามารถนำกระเป๋าหรือสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติมได้ 1 ใบเสมอ โปรดทราบว่าข้อกำหนดดังกล่าวนั้นใช้ได้เมื่อคุณเดินทางในชั้นประหยัดและเที่ยวบินของคุณบินโดย KLM หรือ Air France เท่านั้น

สมัครสมาชิก Flying Blue

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

ก่อนที่คุณจะออกเดินทางไปยังสนามบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระเป๋าเดินทางของคุณตรงตามข้อกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยไม่คาดคิด หากคุณเก็บสิ่งของมากเกินกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย และปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางของคุณหนักหรือใหญ่กว่าที่ได้รับอนุญาต เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเกิน:

  • ระหว่าง 70 ยูโร ถึง 200 ยูโร ในเที่ยวบินภายในยุโรป;
  • ระหว่าง 75 ยูโร ถึง 300 ยูโร ในเที่ยวบินข้ามทวีป

นำ้หนักและขนาดสูงสุดสำหรับกระเป๋าเพิ่มเติมพิเศษคือ 32 กิโลกรัม และ 300 ซม. (ยาว + กว้าง + สูง)

การขนส่งสัมภาระเป็นแบบคาร์โก้

น่าเสียดายที่เราไม่สามารถขนส่งสิ่งของในรายการด้านล่างนี้ได้ โปรดติดต่อบริษัทขนส่งอื่นเพื่อช่วยเหลือคุณในการขนส่ง

  • รายการที่มีน้ำหนักมากกว่า 32 กิโลกรัม
  • รายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 300 ซม. (ยาว + กว้าง + สูง)
  • มีสัมภาระมากกว่า 10 รายการต่อผู้โดยสารหนึ่งราย
  • สัมภาระแตกหักง่าย