สิ่งของสูญหาย

ลืมสิ่งของส่วนตัวของคุณบนเครื่อง หรือพบว่ามีบางสิ่งสูญหายไปจากสัมภาระของคุณหรือไม่ ให้เราช่วยคุณแจ้งและค้นหาสิ่งของที่สูญหายนั้น

สิ่งของสูญหายบนเครื่อง

หากคุณลืมสิ่งของส่วนตัวไว้บนเครื่องบิน จะขึ้นอยู่กับสายการบินและสนามบินที่คุณเดินทางไปถึง ว่าคุณจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

เที่ยวบินที่บินโดย KLM มาถึงที่ Schiphol

ติดต่อเราภายใน 3 วัน เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าสิ่งของใดของคุณที่สูญหายไปและจากเที่ยวบินใดที่คุณเดินทาง หลังจากนั้น ทีม KLM Lost & Found จะเริ่มต้นหาสิ่งของที่สูญหายของคุณ

หากคุณพบว่ามีสิ่งของสูญหายไปหลังจากเดินทางมาถึงเกิน 3 วัน โปรดติดต่อสนามบิน หากมีการพบสิ่งของที่สูญหาย สิ่งของนั้นจะถูกนำมาที่ห้องเก็บของหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง รวมถึงสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ใน KLM Crown Lounge

ติดต่อ Amsterdam Airport Schiphol

เที่ยวบินที่บินโดย KLM มาถึงที่สนามบินอื่น

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ KLM ท้องถิ่น ที่สนามบินนั้นแล้วอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟัง พวกเขาจะให้ความช่วยเหลือกับคุณ

เที่ยวบินที่บินโดย Air France

หากคุณทำสิ่งใดสูญหายบนเครื่องบินของ Air France โปรดติดต่อพวกเขา พวกเขาจะเก็บสิ่งของนั้นไว้สูงสุด 3 เดือน

ติดต่อ Air France

สายการบินอื่นๆ

หากคุณทำสิ่งของสูญหายบนเครื่องบินที่บินโดยสายการบินอื่น เราขอแนะนำให้คุณติดต่อแผนกบริการลูกค้าของสายการบินนั้นๆ

สิ่งของสูญหายไปจากสัมภาระของคุณ

หากคุณพบว่ามีบางสิ่งสูญหายไปจากสัมภาระของคุณ โปรดติดต่อเราภายใน 7 วันหลังจากวันเดินทางมาถึง เราจะหารือกับคุณเพื่อหาทางที่เราสามารถช่วยได้