ข้อจำกัดสิ่งของในกระเป๋าถือ

คุณต้องการทราบว่าจะสามารถนำสิ่งของอะไรติดตัวไปกับกระเป๋าถือของคุณได้บ้าง เราจะอธิบายรายการที่มีข้อจำกัดหรือต้องห้ามเพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัว ตรวจสอบว่ามีข้อจำกัดสำหรับรายการของคุณหรือไม่

ของเหลว

คุณสามารถนำแชมพูและของเหลวอื่นๆ ใส่ในขวดขนาดเล็กไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น กรุณาบรรจุของเหลวทั้งหมดไว้ในถุงพลาสติกใสและปิดสนิท 1 ใบ โดยมีปริมาตรรวมไม่เกิน 1 ลิตร หากคุณต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องมากกว่านั้น คุณสามารถบรรจุส่วนที่เหลือลงในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้

คุณได้รับอนุญาตให้นำ:

  • อาหารทารกสำหรับบริโภคระหว่างเที่ยวบิน
  • ยาที่ต้องรับประทานระหว่างเที่ยวบินพร้อมกับใบสั่งยาหรือคำชี้แจงของแพทย์
  • อาหารควบคุมโภชนาการพิเศษสำหรับบริโภคระหว่างเที่ยวบิน
  • สินค้าปลอดภาษีที่ปิดผนึก

อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่ลิเธียม

คุณสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 15 ชิ้นที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมได้ถึง 100 วัตต์ และ แบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือพาวเวอร์แบงค์ขนาดสูงสุด 100 วัตต์ จำนวน 20 ชิ้น หากคุณต้องการนำแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดไม่เกิน 160 วัตต์ติดตัวไปด้วยในกระเป๋าถือ ไม่ว่าจะในอุปกรณ์หรืออุปกรณ์สำรอง คุณต้องขออนุญาตก่อน ไม่อนุญาตให้ใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 160 วัตต์ อุปกรณ์และแบตเตอรี่ไม่ควรได้รับความเสียหาย ชำรุด หรือเรียกคืน

โปรดบรรจุแบตเตอรี่สำรองแยกกันในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่มีบรรจุภัณฑ์นั้นแล้วใช่หรือไม่ ปิดจุดสัมผัสด้วยเทปพันสายไฟและบรรจุแบตเตอรี่แต่ละก้อนในถุงพลาสติกแยกจากกัน โปรดทราบว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ชาร์จแบตเตอรี่สำรองบนเครื่อง

โปรดทราบว่ามีอุปกรณ์บางชนิดที่คุณสามารถนำติดตัวไปได้แต่ไม่สามารถใช้บนเครื่องได้: ของเล่นควบคุมระยะไกล โทรทัศน์ เครื่องส่งสัญญาณ เครื่องสแกนหรือเครื่องรับ VHF และอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบริการเครือข่ายเซลลูลาร์ อุปกรณ์เหล่านี้อาจรบกวนระบบในเครื่องบินของเรา

บุหรี่ไฟฟ้า

ในเส้นทางส่วนใหญ่ คุณสามารถนำบุหรี่ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำรองมาด้วยได้ หากพกติดตัวไปด้วย อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศที่คุณกำลังจะไป

ไม่อนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือทำการชาร์จบุหรี่ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบิน

กระเป๋าแบบสมาร์ท

คุณสามารถนำกระเป๋าแบบสมาร์ทที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมอื่นที่ไม่ใช่ถ่านนาฬิกามาด้วยได้ หากคุณถอดแบตเตอรี่นี้ออก ถอดแบตเตอรี่ไม่ได้ใช่หรือไม่ ถ้าเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้นำกระเป๋านั้นไปด้วย ไม่ว่าจะนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือเช็คอินใต้ท้องเครื่อง

ผงแป้งไปหรือกลับจากสหรัฐอเมริกา

คุณกำลังเดินทางไปหรือกลับจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ คุณสามารถนำผงและสารที่มีลักษณะคล้ายแป้งใส่ในกระเป๋าถือได้ แต่ไม่เกิน 350 มล. ต่อรายการเท่านั้น หากคุณต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องมากกว่านั้น คุณสามารถบรรจุส่วนที่เหลือลงในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ หากผงแป้งถูกเปิดผนึกและมีร่องรอยของการงัดแงะ คุณจะไม่สามารถนำมาได้

เราแนะนำให้คุณเก็บผงแป้งทั้งหมดไว้ในกระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่อง หากคุณไม่ต้องการใช้ในระหว่างเที่ยวบิน เพื่อลดเวลาที่คุณต้องใช้ที่จุดตรวจความปลอดภัย

โกศไม่รวมอยู่ในข้อจำกัดเหล่านี้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำโกศขึ้นเครื่อง

สิ่งต้องห้าม

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้ไปกับกระเป๋าถือของคุณ:

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

แม้ว่าเราจะรวมรายการส่วนใหญ่ที่ถูกจำกัดหรือห้ามไว้แล้ว แต่กฎหมายในแต่ละท้องถิ่นอาจแตกต่างออกไป โปรดตรวจสอบข้อจำกัดของสนามบินและสายการบินท้องถิ่นด้วย

รายการของคุณไม่ได้ระบุไว้ในหน้านี้หรือคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าถือของคุณหรือไม่ กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหรือศูนย์บริการลูกค้า KLM