สัมภาระพิเศษ

คุณสามารถนำสัมภาระที่ไม่ปกติและสัมภาระพิเศษประเภทต่างๆ ติดตัวไปด้วยในเที่ยวบิน KLM ของคุณ: จักรยาน อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี สิ่งของเพิ่มเติมสำหรับเด็ก หรือชุดแต่งงาน ที่นี่ คุณจะได้ทราบวิธีการนำสัมภาระติดตัวไปด้วยเมื่อทำการจอง

อุปกรณ์กีฬา

บางครั้งคุณจะต้องจองการขนส่งอุปกรณ์ของคุณหรือต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับรายการกีฬาเฉพาะของคุณ

สัมภาระพิเศษสำหรับเด็ก

คุณสามารถนำสิ่งของเพิ่มเติม มารวมเพิ่มกับกระเป๋าสำหรับเด็กได้ บางครั้งคุณจะต้องทำการจองไว้ก่อน ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับรายการเฉพาะของคุณ

เครื่องดนตรี

คุณสามารถนำเครื่องดนตรีของคุณเป็นกระเป๋าถือ สัมภาระใต้ท้องเครื่อง หรือขนส่งในที่นั่งเสริม โดยขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนัก

เครื่องดนตรีแบบเป็นกระเป๋าถือ

คุณสามารถนำเครื่องดนตรีของคุณขึ้นเครื่องได้หากมีขนาดเท่ากับกระเป๋าถือทั่วไป: ขนาดสูงสุด 55 x 35 x 25 ซม. และ 12 กก. สำหรับชั้นประหยัด หรือ 18 กก. สำหรับชั้นธุรกิจ ในกรณีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการจอง

เครื่องดนตรีบนที่นั่งเสริม

หากเครื่องดนตรีของคุณสูงไม่เกิน 140 ซม. และไม่เกิน 45 กก. คุณสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยจัดเก็บไว้บนที่นั่งเสริม โปรดทราบว่า คุณต้องติดต่อเราเพื่อทำการสำรองที่นั่งนี้ล่วงหน้า

เครื่องดนตรีแบบเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

คุณสามารถนำเครื่องดนตรีมาแทนสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ เครื่องดนตรีของคุณหนักกว่าหรือใหญ่กว่าที่อนุญาตในตั๋วของคุณหรือไม่ คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนเกินสำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินหรือเกินขนาด

เครื่องดนตรีของคุณมีน้ำหนักระหว่าง 32 กก. ถึง 45 กก. หรือใหญ่กว่า 300 ซม. (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) หรือไม่ คุณจะต้องดำเนินการสำรองที่นั่งเพื่อนำสัมภาระติดตัวไปด้วย โปรดเตรียมการสำรองที่นั่งโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

เครื่องดนตรีแบบเป็นคาร์โก้

เครื่องดนตรีของคุณมีน้ำหนักมากกว่า 45 กก. หรือไม่ ขออภัย เราไม่สามารถดำเนินการขนส่งให้คุณได้ โปรดติดต่อบริษัทขนส่งอื่นเพื่อช่วยเหลือคุณในการขนส่ง

ชุดแต่งงาน

อันดับแรก: ขอแสดงความยินดีในวันแต่งงานของคุณ! คุณสามารถนำชุดแต่งงานมาแทนสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้เสมอ

หากคุณกำลังบินข้ามทวีปและมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ คุณสามารถนำขึ้นเครื่องแทนกระเป๋าถือได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บรรจุชุดในกระเป๋าเสื้อผ้าที่ตรงตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาดของสัมภาระถือขึ้นเครื่องปกติ หากมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ เราจะขอให้คุณเช็คอินที่ประตูทางเข้า

โกศ

ขอแสดงความเสียใจสำหรับการสูญเสียของคุณ คุณสามารถนำโกศใส่กระเป๋าถือหรือสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ ตราบใดที่ไม่ได้ทำจากโลหะ และต้องติดต่อเราล่วงหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดผนึกและห่อไว้แล้ว เพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ ไม่สามารถสังเกตได้ว่าเป็นโกศ คุณต้องแสดงใบมรณะบัตรในระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยที่สนามบิน

สัมภาระพิเศษประเภทอื่นๆ

รายการของคุณไม่ได้กล่าวถึงในหน้านี้ใช่หรือไม่ ติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของคุณหรือศูนย์บริการลูกค้า KLM เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถนำอะไรไปได้บ้าง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ