การเดินทางกับสัตว์เลี้ยง

เพื่อนขนปุยของคุณคู่ควรกับประสบการณ์การเดินทางอันยอดเยี่ยมเหมือนกับที่คุณได้รับ ต้องการเดินทางกับสุนัขหรือแมวด้วยเที่ยวบิน KLM ดูวิธีจองการเดินทางสำหรับพวกเขาและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง

COVID-19

การบริการของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19

อ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19

การจองการเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยง

ดำเนินการจองสำหรับสุนัขหรือแมวของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในชั้นโดยสารหรือใต้ท้องเครื่อง

การเตรียมสัตว์เลี้ยงสำหรับการเดินทาง

เอกสารการเดินทางใดบ้างที่คุณต้องนำติดตัว ข้อกำหนดสำหรับสัตว์เลี้ยงในกรง และวิธีเตรียมสัตว์เลี้ยงของคุณ