การคืนเงินและการชดเชย

บางครั้งแผนการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด หากเที่ยวบินของคุณล่าช้าหรือถูกยกเลิก หรือสัมภาระของคุณล่าช้าหรือเกิดความเสียหาย คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือได้รับค่าชดเชย

COVID-19

การบริการของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19

อ่านข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19