การชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เราทุกคนรู้ว่าการเดินทางทำให้เกิดรอยเท้าคาร์บอน เราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรา และช่วยลดรอยเท้าของคุณเช่นกัน เราจึงได้สร้างบริการชดเชยขึ้น เรียกว่า CO2ZERO

บริการ CO2ZERO

ด้วยบริการ CO2ZERO คุณร่วมสมทบเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเที่ยวบินของคุณ

เรายอมรับว่าบริการ CO2ZERO ไม่ได้ทำให้เที่ยวบิน "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ขึ้นทันที แต่การสมทบทุนของคุณจะช่วยได้อย่างแน่นอน วิธีการ เมื่อใช้บริการนี้ คุณได้ร่วมลงทุนในโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งช่วยลบล้างรอยเท้าการบินของคุณ

การปลูกป่าในปานามา

เงินสบทบของคุณจะถูกนำไปใช้ในโครงการปลูกป่า “CO2OL Tropical Mix” ในปานามา KLM ไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ เงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการปลูกต้นไม้ใหม่และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการนี้ทำให้เกิดการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 7.5 ล้านต้นและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 15 ชนิดได้กลับคืนสู่ป่า

โครงการปลูกป่าในปานามาได้รับมาตรฐาน "Gold Standard for the Global Goals" ซึ่งเป็นเครื่องหมายคุณภาพที่มอบให้กับโครงการที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ทั้งในด้านความยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ และในด้านสังคมอีกหลายประการ

tree nursery

How sustainable is CO2 compensation?

ค่าใช้จ่าย

ค่าบริการ CO2ZERO คำนวณตามประเภทของเครื่องบิน ระยะทางที่บิน และประวัติอัตราการบรรทุกผู้โดยสารของเที่ยวบินนั้นๆ คุณจะจ่าย

  • สูงสุดไม่เกิน 4 ยูโรสำหรับเที่ยวบินในยุโรป
  • ระหว่าง 5 ถึง 16 ยูโรสำหรับเที่ยวบินข้ามทวีป

เพื่อให้เห็นภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้น โปรดดูราคาสำหรับจุดหมายปลายทางแต่ละแห่งเมื่อออกเดินทางจาก Amsterdam Airport Schiphol เราไม่สามารถนำเสนอข้อมูลของทุกเส้นทางได้ แต่คุณสามารถตรวจสอบราคาที่แน่นอนสำหรับเที่ยวบินของคุณได้ใน My Trip หรือเมื่อคุณจองเที่ยวบิน

ดูภาพรวมราคาของบริการ CO2ZERO

การตรวจสอบความรับผิดชอบ

บริษัทที่ปรึกษาชาวดัตช์ KPMG เป็นผู้ตรวจสอบความรับผิดชอบพิเศษของบริการ CO2ZERO พวกเขาตรวจสอบว่าเงินที่คุณจ่ายให้กับบริการนั้นถูกใช้ไปในโครงการปลูกป่าในปานามาจริงหรือไม่ นอกจากนั้น บริษัทยังเป็นผู้หาวิธีการคำนวณการปล่อยคาร์บอนให้อีกด้วย

ดูรายงานจาก KPMG

ดูวิธีการคำนวณ