ประสบการณ์บนเครื่องและบริการ

ผ่อนคลายและเตรียมพร้อมสำหรับการออกเดินทาง หาคำตอบเรื่องการบริการบนเครื่องบินที่คุณคาดหวังได้เมื่อเดินทางกับเรา ไม่ว่าคุณจะเดินทางในชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ หรือกับบุตรหลานของคุณ

ยินดีต้อนรับขึ้นเครื่อง

ที่นั่งและเครื่องบิน

อาหารและเครื่องดื่ม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ