การขอเงินคืนสำหรับค่าบริการเสริม

หากจองบริการเสริมแต่ไม่ได้ใช้ ขอเงินคืน เราขอแจ้งนโยบายหากคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนและวิธีการรับเงินคืน

COVID-19

การบริการของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19

วิธีการขอรับเงินคืน

ในระบบการคืนเงินออนไลน์ของเรา คุณสามารถขอเงินคืนสำหรับค่าบริการเสริมได้อย่างง่ายดาย ระบบจะตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือไม่ คุณสามารถโทรหาเราได้ แต่โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

คำขอของคุณจะได้รับการดำเนินการภายใน 7 วัน

หากคุณไม่ได้จองผ่าน KLM

ขออภัย คุณไม่สามารถใช้ระบบคืนเงินออนไลน์ของเราได้ หากคุณจองผ่านตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร เราแนะนำให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของคุณก่อน เนื่องจากมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อจัดแจงการคืนเงินของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้จากเว็บไซต์ที่จอง หากต้องการเช่นนั้น คุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงเพื่อช่วยจัดแจงเกี่ยวกับการคืนเงินของคุณ

คุณสมบัติ

โปรดตรวจสอบอย่างละเอียดว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิ์ท่คาดหวัง

การสำรองที่นั่งปกติ

เราจะคืนเงินค่าสำรองที่นั่งปกติของคุณหาก:

 • คุณขอเงินคืนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากซื้อบริการเสริม
 • เที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิก
 • ประเภทของเครื่องบินในเที่ยวบิน KLM ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง
 • คุณอยู่ในเที่ยวบินซึ่งให้บริการโดย KLM หรือพันธมิตรของ SkyTeam ที่หยุดชะงักหรือถูกยกเลิก เป็นเหตุให้คุณพลาดเที่ยวบินต่อข้ามทวีปของ KLM
 • คุณถูกจัดให้นั่งที่นั่งอื่น
 • คุณจองที่นั่งในเที่ยวบินที่ให้บริการโดย KLM แต่ถูกเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ไม่ได้ให้บริการโดย KLM

อ่านเงื่อนไขการสำรองที่นั่งแบบเต็ม

ที่นั่งสะดวกสบายเป็นพิเศษในชั้นประหยัด

เราจะคืนเงินค่าที่นั่ง Economy Comfort ซึ่งเป็น ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างเป็นพิเศษ ที่นั่งในแถว 2 ที่นั่ง หรือที่นั่งส่วนหน้าในกรณีต่อไปนี้:

 • คุณขอเงินคืนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากซื้อบริการเสริมนี้
 • เที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิก
 • ประเภทเครื่องบินในเที่ยวบินของคุณมีการเปลี่ยนแปลง
 • คุณอยู่ในเที่ยวบินซึ่งให้บริการโดย KLM หรือพันธมิตรของ SkyTeam ที่หยุดชะงักหรือถูกยกเลิก เป็นเหตุให้คุณพลาดเที่ยวบินต่อข้ามทวีปของ KLM
 • คุณเปลี่ยนเที่ยวบิน KLM และซื้อที่นั่งประเภทเดียวกันสำหรับเที่ยวบินใหม่นี้
 • คุณเปลี่ยนเที่ยวบิน KLM และไม่มีที่นั่งประเภทเดียวกันในเที่ยวบินใหม่

อ่านเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับที่นั่งที่สะดวกสบายเป็นพิเศษ

สัมภาระเพิ่มเติม

คุณสามารถขอเงินคืนได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากซื้อสัมภาระเพิ่มเติมของคุณ หรือหากคุณถูกจองใหม่ในเที่ยวบินที่ไม่ได้ดำเนินการโดย KLM

อ่านเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับสัมภาระเพิ่มเติม

อาหารตามสั่ง

หากเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกหรือจองใหม่ และอาหารที่คุณสั่งไม่มีให้บริการในเที่ยวบินใหม่นั้น คุณสามารถขอเงินคืนได้

อ่านเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับอาหารตามสั่ง

สิทธิ์เข้าใช้ KLM Crown Lounge 25

คุณสามารถขอเงินคืนสำหรับค่าเข้าใช้ KLM Crown Lounge 25 ที่คุณซื้อได้ในกรณีต่อไปนี้:

 • คุณขอเงินคืนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากซื้อบริการเสริม
 • คุณไม่ได้เข้า KLM Crown Lounge
 • คุณอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ตั๋วของคุณจึงรวมสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองแล้ว

อ่านเงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรองทั้งหมด

WiFi บนเครื่องบิน

การขอรับเงินจากเวาเชอร์ WiFi คืนเป็นเรื่องง่าย เราจะคืนเงินให้โดยอัตโนมัติหากคุณไม่ได้ใช้เวาเชอร์บนเที่ยวบินของคุณ หากคุณซื้อเวาเชอร์สำเร็จแต่ไม่เคยได้รับรหัสเวาเชอร์ คุณจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติภายในหนึ่งสัปดาห์

อ่านเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับ WiFi บนเครื่องบิน

CO2ZERO

หากเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิก และคุณไม่ได้ใช้บริการเที่ยวบินอื่น คุณสามารถขอเงินคืนได้

อ่านเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับบริการ CO2ZERO ของเรา

ความยืดหยุ่น

เพิ่ม Flexibility ให้กับตั๋วเครื่องบินที่คุณจอง คุณสามารถขอเงินคืนได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากซื้อบริการเสริมนี้ หรือหากเที่ยวบิน KLM ของคุณถูกยกเลิก

อ่านเงื่อนไขทั้งหมดของ Flexibility